Nahrávam...
Aktualizujem zobrazený obsah
  Hľadať
  Logo firmy (zobrazí úvodnú stránku)
  Porovnať Košík

  Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia a výšky odvodov

  Zamestnávate viac ako 20 zamestnancov?  
  Ak áno, tak pre vás platí povinnosť zamestnávať aj občana so zmenenou pracovnou schopnosťou.  

  V prípade, že takéhoto občana nezamestnávate máte na výber z dvoch možností:  
  1. buď zaplatiť pokutu štátu za nesplnenie si tejto povinnosti a to vo výške 1 197€ za rok 2019 za každého nezamestnaného človeka so zmenenou pracovnou schopnosťou  
  2. alebo nakúpiť služby, produkty zo spoločnosti, ktorá disponuje štatútom chránenej dielne a zamestnáva viac ako 50% občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a spĺňa podmienky Zákona o službách zamestnanosti.

  Váš priemerný počet zamestnancov za kalendárny rok
  Počet zamestnancov vo vašej spoločnosti so zníženou pracovnou schopnosťou v rozsahu 40-69% (ZP zamestnanci)
  Počet zamestnancov vo vašej spoločnosti so zníženou pracovnou schopnosťou v rozsahu 70% a viac (ZŤP zamestnanci)
  Počet zdravotne postihnutých (ZP) zamestnancov, ktorých by ste podľa zákona mali zamestnávať
  Výška povinného odvodu (pokuta), ktorý by ste mali zaplatiť štátu, ak nezamestnávate potrebný počet ZP zamestnancov
  Výška náhradného plnenia (suma, ktorú je potrebné najneskôr do konca kalendárneho roka zaplatiť chránenej dielni za objednaný tovar alebo služby)

  Nákupom v chránenej dielni pomôžete 2x :  
  1x sebe úsporou na odvodoch za súčasného získania tovaru, alebo služby
  1x dáte prácu občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou v našej chránenej dielni